طرح تعویض خودرو 

.خودرو کارکرده شما را به قیمت روز خریداری میکنیم 

.و شما میتوانید خودرو جدید خود را به صورت نقد یا اقساط از ما تحویل بگیرید